Интернет-магазин:

Continental: UHP- және SUV шиналары бойынша FAQ

 

UHP сегменті басқа шиналардан несімен ерекшеленеді? Ең алдымен беріктігімен, жол төсемінің құрғақ, ылғалды немесе сулы бетіндегі жоғары өнімділігімен, қозғалыс кезіндегі шуыл деңгейінің төмендігімен және тербеліске қарсыласуының азайтылған коэффициентімен.

 

Чем сегмент UHP отличается от остальных шин? Прежде всего прочностью, высокой производительностью на сухой или влажной, мокрой поверхности дорожного покрытия, пониженным уровнем шума во время движения и уменьшенным коэффициентом сопротивления качению.

 

Continental өнімінің осы сегментіне өскен сұраныс, соның ішінде, осындай модельдердің техникалық сипаттамалары және ерекшеліктері туралы сұрақтар компания мамандарын бірнеше кеңінен таралған сұрақтарды таңдап алып, көпшілік қауым алдында оларға жауап берулеріне түрткі болды.

 

Растущий спрос на этот сегмент продукции Continental и, в частности, вопросы о технических характеристиках и особенностях эксплуатации таких моделей побудили специалистов компании отобрать несколько наиболее популярных вопросов и дать на них ответы перед широкой аудиторией.

 

Continental-дің UHP-моделі жылдамдық индексі жоғары «спорт + комфорт» шиналарынан несімен ерекшеленеді?

«Спорт + комфорт» жорғары жылдамдық шиналары көбінесе қуатты өкілетті және бизнес-класс автомобильдеріне арналған. Мұндай шиналар жиі және шұғыл маневрсіз жылдам біртекті қозғалысқа есептелінген, ал олардың басқарылуы және ілінісі бюджет модельдерінен едәуір асып түседі. Жоғарыда сипатталған шиналарға қарағанда, UHP-шиналары тек бизнес-класс машиналарының шамасын ғана емес, сонымен бірге ортақ пайдаланылатын жолда және жабық трассада жүретін спорттық автомобильдердің де шамасын толық ашуға мүмкіндік береді. 

 

Чем UHP-модели Continental отличаются от шин «спорт + комфорт» с высоким индексом скорости?

Высокоскоростные шины «спорт + комфорт» предназначены преимущественно для мощных автомобилей представительского и бизнес-классов. Такие шины рассчитаны на быстрое равномерное передвижение без частых и резких маневров, а их управляемость и сцепление заметно превосходят бюджетные модели. В отличие от вышеописанных шин, UHP-шины позволяют в полной мере раскрыть потенциал не только машин бизнес-класса, но и исключительно спортивных автомобилей, передвигающихся на дорогах общего пользования, а также на закрытых трассах.

 

Қарапайым қозғалтқышы бар арзан автомобильді  отырғызу диаметрі үлкен UHP-шиналарымен жабдықтаса, спорттық автомобиль сияқты бола ала ма?

Әдетте бюджеттік автомобильдердің базалық толымдауына агрессивті/спорттық жүруге есептелмеген арзан дөңгелектер салынады. Сондықтан, машинаны UHP-шиналарымен жабдықтап, сіз бағыттық тұрақтылықтың, көлденең іліністің және рульдің бұруға көндігуінің біраз жақсарғанын байқайсыз. Алайда, стандарттық қозғалтқыш пен аспа машинаның шынайы спорттық дағдыны көрсетуіне мүмкіндік бере қоюы екіталай екенін ескеру керек. Бұл кезде аса қуаты жоқ мотор үлкен диаметрлі дөңгелекті айналдыруы қиын болатын сермер ретінде қабылдайды, сондықтан жылдамдық алу динамикасы да нашарлауы мүмкін. Өзінің төмен профиліне бола UHP-шиналары аспа мен шанаққа барлық жол бұдырларын қатты береді, ол спорттық жүру кезінде кешірімді болса, күнделікті жүруде ыңғайсыз болады.

 

Станет ли недорогой автомобиль с обычным двигателем вести себя спортивнее, если его оборудовать UHP-шинами большого посадочного диаметра?

Обычно на базовую комплектацию бюджетных автомобилей устанавливаются такие же недорогие покрышки, которые не рассчитанны на агрессивную / спортивную езду. Так что, оборудовав машину UHP-шинами, вы сможете заметить некоторое улучшение курсовой устойчивости, поперечного сцепления и откликов на повороты руля. Но стоит учитывать, что стандартные двигатель и подвеска вряд ли позволят выжать из машины реально спортивные повадки. При этом не особо мощный мотор будет ощущать колеса большого диаметра как своеобразные маховики, которые трудно раскрутить, так что и разгонная динамика может стать несколько хуже. Не стоит забывать, что из-за своего низкого профиля, UHP-шины довольно жестко передают на подвеску и кузов все дорожные неровности, что простительно при спортивной езде, но неудобно для повседневной.

 

Жоғары жылдамдыққа арналған шиналар, әсіресе UHP модельдері аса қымбат. Премиум сегменттің пайдаланылған шиналарын сатып алып үнемдеуге бола ма?

Continental мұндай тәсілмен үнемдеуді қолдамайды. Тек жаңа бола тұра шиналар өзінің ең жоғары сипаттамаларын – тиісті бұжыртабанының тереңдігі мен дөңгелектің күйі кезінде, көрсете алады. тозығы жеткен шиналар сулы асфальтта өзін нашар ұстайды және акважоспарлауды орындай алады. Құрғақ жолда да мұндай шиналар ілініс сапасы мен тежеу динамикасы бойынша жаңа шиналарға орнын береді. Шинаның зақымданған қаңқасы жасырын және одан да үлкен қауіп төндіруі мүмкін – жоғары жылдамдық оның барлық осыдан шығатын салдарымен толық бүлінуіне әкеп соғады. Сол себепті, премиум-брендтің пайдаланылған күмәнді шиналарын сатып алғанша, Continental ірі концерндердің еншілес брендтерінің жоғары жылдамдыққа арналған, әдетте бағасы қолжетімді, шиналарына назар аударуды ұсынады.

 

Высокоскоростные шины, особенно UHP модели, весьма недешевы. Стоит ли сэкономить, приобретая подержанные шины премиум-сегмента?

Continental не рекомендует экономить подобным образом. Только будучи новыми, шины смогут показать максимальные характеристики — при соответствующих глубине протектора и состоянии резины. Изношенные шины хуже ведут себя на мокром асфальте и справляются с аквапланированием. На сухой дороге такие шины тоже уступают новым по качеству сцепления и тормозной динамике. Скрытую и еще большую опасность может представлять поврежденный каркас шины — высокая скорость может привести его к полному разрушению со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, вместо сомнительной покупки подержанных шин премиум-бренда, Continentalрекомендует обратить внимание на высокоскоростные шины дочерних брендов крупных концернов, которые, как правило, более доступны в цене.

 

Жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарда аса қатты жылдамдықпен жүре алмағандықтан, қуатты автомобильге қымбат UHP-шиналарын орнатудың мәні бар ма?

Автомобильді пайдалану ережелеріне сәйкес дөңгелектің техникалық сипаттамалары автомобильдің құрылымы мен шамасына сәйкес келуі тиіс. Яғни, егер сіз өзіңіз жылдам әрі агрессивті түрде жүрмесеңіз де, стандартқа сай келмейтін шина жылдамдықпен жасалған маневрді еңсере алмайтыны немесе ол үшін тым үлкен жылдамдықта толық бүлінуі мүмкін екені туралы теориялық мүмкіндікті елемеуге болмайды. Бір сөзбен айтқанда, Continental автоөндірушінің кеңесін орындап, олардың ұсынған шина модельдерін орнатуға кеңес береді.

 

Имеет ли смысл устанавливать дорогие UHP-шины на мощный автомобиль, когда на дорогах общего пользования сильно и не разгонишься?

По правилам эксплуатации автомобиля технические характеристики шины должны соответствовать конструкции и потенциалу автомобиля. Следовательно, даже если вы лично не собираетесь ездить быстро и агрессивно — будет легкомысленно сбрасывать со счетов теоретическую вероятность, что нестандартная шина может не справиться с резким скоростным маневром или полностью разрушиться на слишком высокой для нее скорости. Одним словом, Continental настоятельно рекомендует выполнять предписания автопроизводителя и устанавливать рекомендованные (омологированные) им модели шин.

 

SUV класының UHP-шиналарын бұжыртабанының суреті бойынша ұқсас қарапайым жеңіл көлік шиналарынан ажырата алмайтын кез болады. Өлшемдерінен басқа қандай айырмашылығы бар?

Алдымен, айырмашылық SUV-тіңжәне қарапайым дөңгелектердің құрылымында. Жеңіл автомобильдермен салыстырғанда, жол талғамайтын көліктер мен кроссоверлер, әдетте, ірірек және ауырлау, сол себепті олардың ауырлық орталығы жоғары тұрады. Осындай ерекшелігіне қарай, SUV шиналарына жылдамдық алу, тежеу, ұдайы үдеу кезінде, соның ішінде сабырлы және ырғақты жүру кезінде, және осы жағдайда түйіскен жерінде қысымның оңтайлы таратылуын сақтап қалатын, жоғары жүктемені көтеретін аса берік қаңқа керек. Сол себепті SUV шиналары сол модельдің қарапайым шиналарымен салыстырғанда қымбатырақ тұрады.

 

Бывает так, что UHP-шины класса SUV по рисунку протектора не отличить от аналогичных легковых шин. В чем разница, кроме размеров?

Разница заключается, прежде всего, в строении SUV и обычной покрышек. По сравнению с легковыми автомобилями, внедорожники и кроссоверы, как правило, крупнее и тяжелее, потому и центр тяжести у них находится выше. В виду такой особенности, SUV шинам требуется специальный, более прочный каркас, способный выдерживать повышенные нагрузки при разгоне, торможении, поперечном ускорении, в том числе при спокойной и размеренной езде, и сохраняющий при этом оптимальное распределение давления в пятне контакта. Поэтому шины SUV, по сравнению с обычными шинами одной и той же модели, зачастую стоят дороже.

 

 

05.09.2016
Онлайн-бронирование шиномонтажа в шинных центрах UNITYRE
Шины в рассрочку с Kaspi Red
Спец. гарантия на мотошины
Фестиваль скидок в UNITYRE на Щелковской