Интернет-магазин:

Motor, 2016: Michelin CrossClimate шинасын тестілеу

 
 
 
Қысқы жағдайда пайдалануға сертификатталған Michelin CrossClimate жазғы шиналары көптеген сауда ұйымдары сатылымының топтық позицияларына шықты. Motor бейінді басылымының поляк сарапшылары «модель өндіруші жария еткендей соншалықты әмбебап па» - деген ойға келіп,  225/45 R17 өлшеміндегі Michelin CrossClimate шиналарына өз тестілеуін өткізді.  
 
Тест нәтижесі неғұрлым объективті болуы үшін, сынақшылар «француженкаға» лайықты бақталас – тәуелсіз тестілеуде жақсы нәтиже көрсетіп жүрген Dunlop Sport BluResponse премиалды моделін таңдап алды.  Мысалға, 2016 жылғы жазғы шиналарды тестілеуде Autozurnal-дың словактары Dunlop-қа күміс берсе, моторлықтар қола берген еді. Алайда, бұл туралы ретімен айтсақ.   
 
Белгілі болғандай, барлық маусымға арналған дөңгелектер – бұл шина өндірушілердің барлық талпынысына қарамастан арнайы қысқы және жазғы шиналардың пайдалану сипаттамаларына жақын бола алмайтын аралық нұсқасы – дейді Shina.Guide техникалық маманы. Осы жарыста өндірушілер пайдалану сипаттамаларының бірі үшін бірінен бас тартып жатса, тек Michelin компаниясы осы мәселеде өз жолымен жүруге бел буды.    
 
Ол қарда жақсы тарту күшін қамтамасыз ететін CrossClimate жазғы шиналарын шығарды. Бұл модельдің барлық маусымға арналған модельдерден басты айырмашылығы – оның асфальттағы ілінісу қабілетін құрбан етпейтіндігінде. Бұл шиналардың қысқы және барлық маусымға арналған авторезеңкелерде кездесетіндей классикалық синусидті ламелі жоқ, бірақ жазғы жүргізуге қажетті протекторының қатаң блогы болады. Өндірушілер модельді жасау кезінде жылдамдық алу кезіндегі жақсы тарту күшін және қар мен мұзда тежеудің жоғары тиімділігін қамтамасыз етуге баса назар аударды.   
 
Сынақ нәтижесі Michelin идеясының дұрыстығын растайды. Жазғы жағдайдағы абсолюттік мәні тұрғысынан CrossClimate спорттық жүргізу стиліне бейімделген үздік жазғы шиналарға ғана жол беруі мүмкін. Алайда кез келген жазғы модель  сипаттамасы қысқы жағдайда көптеген қысқы шиналардың қасиеттерімен салыстыруға келетін Мишлен Кросс Климат шиналарына қарсы тұра алмайды. 
 
Летние шины Michelin CrossClimate, сертифицированные для эксплуатации в зимних погодных условиях, выбились на топовые позиции продаж многих торгующих организаций. Универсальна ли модель настолько, как о том заявляет производитель, — задумались польские эксперты профильного издания Motor и провели свой собственный тест Michelin CrossClimate в размере 225/45 R17.
 
Чтобы результаты теста получились максимально объективными испытатели подобрали «француженке» очень достойную соперницу – премиальную модель Dunlop Sport BluResponse, которая показывает хорошие результаты в независимых тестах. К примеру, словаки из Autozurnal отдали шинам Dunlop серебро в тестах летних шин 2016 года, а те же моторовцы наградили бронзой. Однако, обо всём по порядку.
 
Как известно, всесезонные покрышки — это промежуточный вариант, который при всех стараниях шиноделов, пока что не может приблизиться к эксплуатационным характеристикам специализированных зимних и летних шин — рассказывает технический специалист Shina.Guide. Производителям в этой погоне всегда приходится поступаться одними эксплуатационными характеристиками в угоду другим, но не компании Michelin, решившей в этом вопросе пойти своей дорогой.
 
Она выпустила летние шины CrossClimate, обеспечивающие хорошую тягу на снегу. Главным отличием данной модели от всесезонок является тот факт, что она не жертвует сцепными свойствами на асфальте. При этом шина не имеет классических синусоидальных ламелей, которые встречаются у зимней и всесезонной авторезины, но обладает жёсткими блоками протектора, необходимыми для летнего вождения. Разработчики при создании модели максимально сосредоточились на обеспечении хорошей тяги при ускорении и высокой эффективности торможения на снегу и льду.
 
Результаты испытаний подтверждают, что идея Michelin была правильной. С точки зрения абсолютных значений в летних условиях CrossClimate может уступить лучшим летним шинам, ориентированным на спортивный стиль вождения. Но в зимних условиях любая летняя модель не в состоянии дать бой шинам Мишлен Кросс Климат, характеристики которых сопоставимы со свойствами большинства зимних покрышек.
 
 

Тест дисциплиналары

Жолдың құрғақ бетіндегі өлшеулер

Құрғақ асфальтта  әдеттегі барлық маусымға арналған авторезина ең арзан жазғы шинаға қарағанда әдетте өзін нашар ұстайды. Солай десе де қыста жүру мүмкіндігі бар Michelin CrossClimate жазғы шинасы Dunlop Sport BluResponse премиалды жазғы шиналары сегментінің өкілімен «қол айқастырып», «жекпе-жектен» лайықты түрде шықты.
 

Тестовые дисциплины

Измерения на сухой поверхности

На сухом асфальте типичная всесезонная авторезина как правило ведёт себя гораздо хуже, чем самые дешёвые летние шины. В то же время летняя модель Michelin CrossClimate с дополнительной возможностью зимнего вождения, «скрестив шпаги» с представительницей сегмента премиальных летних шин Dunlop Sport BluResponse, вышла из «поединка» вполне достойно.
 
 
 
 
 
Иә, бірде бір тесттік жаттығуда жеңген емес, алайда оны аздап қысатындай жеңілген де емес. Аздап қана қалып жатыр. Жалғыз кемшілігі – сыртқы шуылдың салыстырмалы түрде жоғары деңгейі.
 
Да, ни в одном тестовом упражнении она не выиграла, но и не проиграла так, чтобы её можно было сильно пожурить. Отставание минимальное. Единственный недостаток — относительно высокий уровень внешнего шума.
 
 

Жолдың сулы бетіндегі өлшеулер

 
Сулы асфальт – кез келген шина өндіруші үшін осал жер, әсіресе қарда жоғары ілінісу қасиетімен болуы тиіс қысқы шиналар туралы айтатын болса. Мұндағы басты параметр тежеу жолы  мен бүйір жақ тұрақтылығы болып табылады.
 

Измерения на мокрой поверхности

 
Мокрый асфальт – уязвимая точка для любого производителя шин, особенно если речь идёт о зимних шинах, которые к тому же нужно наделить ещё и высокими сцепными свойствами на снегу. Ключевыми параметрами здесь являются тормозной путь и боковая устойчивость.
 
 
 
 
CrossClimate акважоспарлауға тұрақтылығында біраз жеңіліс тапты. Жолдың сулы бетінде тежеу кезінде бақталасынан 10 см ғана  қалды, бүйір жақ тұрақтылығына жасалған тестіде де Sport BluResponse-ге жақын болды.  
CrossClimate существенно проиграла в устойчивости к аквапланированию. При торможении на мокрой поверхности она проиграла сопернице всего 10 см да и в тесте на боковую устойчивость также была близка к Sport BluResponse.
 
 
 
Сулы асфальтта алынған нәтиже премиалды жазғы шиналар үшін қалыпты және сонымен қоса қысқы жағдайда пайдалану үшін сертификатталған дөңгелектер үшін өте жоғары.
 
Результаты, полученные на мокром асфальте, вполне типичны для уровня премиальных летних шин и очень высоки для покрышек, сертифицированных также для зимних условий эксплуатации.
 
 

Қардағы өлшеулер

Жазғы шиналар қандай қымбат болса да, қарда олар үшін ешқандай мүмкіндік жоқ. Әрине, Motor  тестінде қысқы шиналар үшін қалыпты нәтижеге қол жеткізген Michelin CrossClimate шиналарын алмағанда.
 

Измерения на снегу

Какими бы дорогущими не были летние шины, на снегу у них нет никаких шансов. За исключением, конечно же, Michelin CrossClimate, которые в этом тесте Motor достигли результатов типичных зимних шин.
 
 
 
 

Тест қорытындысының салыстырмалы кестесі  / Сводная таблица результатов теста

225/45 R17 өлшеміндегі Michelin CrossClimate шинасының 2016 жылғы Мотор жүргізген тесті (ұлғайту үшін суретке басыңыз) 
 
 

Қорытынды

Қыста жүргізу үшін мақұлданған Michelin Cross Climate жазғы шиналары өте «жетілген» өнім болып шықты. Құрғақ асфальт бетінде олардың сипаттамасы ең үздік премиалды жазғы шиналардың көрсеткіштерімен барабар, ал қысқы жағдайда олар өздерін нағыз қысқы шинадай ұстайды.
 
Сонымен қоса Michelin CrossClimate тесті модельдің кемшіліктері барын анықтады – салыстырмалы түрдегі жоғары шуыл, бойлық акважоспарлауға салыстырмалы түрдегі әлсіз тұрақтылығы және аса жоғары бағасы. Алайда егер сіз бұл дөңгелекті қала ішінде немесе қаладан қашық емес жерде пайдаланатын болсаңыз, онда олар жыл бойы пайдалануға әбден жарайды.
 

Выводы

Летние шины Michelin Cross Climate, одобренные для зимнего вождения, оказались очень «зрелым» продуктом. На сухой асфальтовой поверхности их характеристики практически идентичны показателям лучших летних премиальных шин, а в зимних условиях они ведут себя как настоящие зимние шины.
 
Также тест Michelin CrossClimate показал, что модель имеет недостатки – относительно высокую шумность, относительно слабую устойчивость к продольному аквапланированию и довольно высокую цену. Но если вы намерены использовать эти покрышки в черте города или недалеко за его пределами, то они вполне сгодятся для круглогодичного использования.
 
 

Источник: shina.guide
 
13.08.2016
Фестиваль скидок в UNITYRE на Щелковской
Установка ARB
БШМ Gislaved
Шины в рассрочку с Kaspi Red