Интернет-магазин:

Nokian қысқы кезеңдегі қауіпсіздікті жоғарылату жолындағы күресін жалғастырады

Nokian продолжает борьбу за повышение безопасности в зимний период

 

Орталық Еуропа елдерінде, Финляндияда және Солтүстік Еуропаның өзге елдерінде пайдалану үшін арнайы даярланған қысқы шиналар келелі мәселелердің бірі болып табылады.
 
Зимние шины, созданные специально для эксплуатации в странах Центральной Европы, в Финляндии и других странах Северной Европы считаются проблематичными.
 
Автокөліктер импортының және электронды коммерцияның өсуі солтүстік елдерде өмір сүретін әуесқой автомобильшілердің қысқы мезгілде пайдаланудың қатал шарттары үшін мүлде арналмаған шиналарды өте жиі қолдануларына алып келді.
 
Рост электронной коммерции и импорта автомобилей привели к тому, что очень часто автолюбители, проживающие в северных странах ездят на шинах, абсолютно не предназначенных для суровых условий зимней эксплуатации.
 
Шиналарды таңбалаудың еуропалық жүйесі бойынша ылғалды жолмен ілінісу үшін берілген бірдей бағалаулар сіздің алдыңызда қандай авторезеңкенің тұрғандығы туралы анық түсініктеме бермейді, олар: барлық маусымға арналған, қысқы еуропалық тип немесе қысқы «скандинавка». Және Nokian компаниясы атап өткендей, егер таңбалауларда мұз үстінде үлгілердің ілінісу қасиеттері туралы ақпарат көрсетілген болса, онда орын алар мәселелер де болмас еді.
 
Одинаковые оценки за сцепление с мокрой дорогой по европейской системе маркировки шин, не дают чёткого понимания какая перед вами авторезина: всесезонная, зимняя европейского типа или зимняя скандинавка. И как отмечают в Nokian, если бы на этикетках значилась информация о сцепных свойствах моделей на льду, то проблемы не существовало бы.
 
Мысалы, 50 км/сағ жылдамдық жағдайында «альпілік» қысқы шиналарының тежегіш жолының ұзындығы солтүстіктегі қыс мезгілінің шарттарында пайдалану үшін арналған қақпақшалардың көрсеткіштерінен 20 метрге асып кетуі мүмкін.
 
К примеру, длина тормозного пути со скорости 50 км/ч у «альпийских» зимних шин может на 20 метров превышать показатели покрышек, предназначенных для эксплуатации в условиях северной зимы.
 

«Шиналардың таңбалануы мен протектордың дизайны заманауи автомобильшіге шиналар өздерін мұз үстінде қалай ұстайтындығы туралы аз ақпарат береді, - деп атап өтті Nokian компаниясының стандарттар жөніндегі менеджері Ярмо Суннари (JarmoSunnari). – Және апатты жағдайлардың ықтималдығы жоғары, көліктердің мол саны жиналатын жерлерде тежегіш жолдың 20 метрі орасан зор маңызға ие. Солтүстік Еуропа елдерінде жол қозғалысының барлық қатысушыларының қауіпсіздігін жоғарылататын авторезеңкенің қысқы ілінісу қасиеттері туралы білуге мүмкіндік беретін жаңа талаптарды енгізу қажет».

 

«Маркировка шин и дизайн протектора современному автомобилисту дают мало информации о том, как поведёт себя шина на льду, — сказал менеджер по стандартам компании Nokian Ярмо Суннари (Jarmo Sunnari). – И в местах скопления большого количества транспорта, где высока вероятность аварийных ситуаций, 20 метров тормозного пути имеют огромное значение. В странах Северной Европы просто необходимо вводить новые требования, позволяющие узнать о зимних сцепных свойствах авторезины, что повысит безопасность всех участников дорожного движения».

 
Шиналарды жетекші әлемдік өндірушілердің мұз үстінде шиналардың ілінісуіне тесттер жүйесін біріге даярлау - мәселені шешу жолына айналуы мүмкін. Бұл қатал қысқы мезгіл шарттарында тиімсіз шиналардың Солтүстік Еуропа нарығынан кетуіне, ал қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін үлгілердің қалуына мүмкіндік береді. Осыған қоса, қысқы шиналардың қосымша тесттеріне кететін шығындар өте аз болатындығы соншалықты ол өнімнің қорытынды құнына ешбір ықпал ете алмайтындығы болжанады.
 
Решение проблемы может заключаться в совместной разработке системы тестов на сцепление на льду ведущими мировыми производителями шин. Это позволит неэффективным в суровых зимних условиях шинам уйти с рынка Северной Европы, а модели, обеспечивающие высокий уровень безопасности, останутся. При этом предполагается, что затраты на дополнительные тесты зимних шин будут настолько малы, что никак не повлияют на конечную стоимость продукта.
 
Еске сала кетейік, 2012 жылы шиналардың жаңа еуропалық таңбалануын енгізгеннен кейін Nokian компаниясы қысқы қақпақшалардың таңбалануындағы өз болжамын ұсына отырып, бұл сұрақты көтерген болатын. Алайда, сол кезде ETRMA (шиналар мен резеңке-техникалық бұйымдар өндірушілерінің еуропалық ассоциациясы) финдік шина шеберлерінің идеяларын қысқы жабындарға шиналардың ілінісу қасиеттерін анықтаудың стандартталған әдісінің жоқ екендігіне сілтеме жасай отырып, «жарамсыз деп тапты».
 
Напомним, что после введения новой европейской маркировки шин в 2012 году, компания Nokian уже поднимала этот вопрос, предоставив своё видение маркировки зимних покрышек. Но тогда ETRMA (европейская ассоциация производителей шин и резинотехнических изделий) «забраковала» идеи финских шиноделов, сославшись на отсутствие стандартизированной методики определения сцепных свойств шин на зимних покрытиях.
 
Алайда, бүгінгі таңда Nokian компаниясы мұндай әдістемені даярлады және стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның (ISO) мақұлдауын күтіп отыр.
 
Однако сейчас, как утверждают в Nokian, такая методика уже разработана и ожидает одобрения международной организации по стандартизации (ISO).

 


Дереккөз / Источник: shina.guide

09.02.2016
Шины в рассрочку с Kaspi Red
Установка ARB
Фестиваль скидок в UNITYRE на Щелковской
Бесплатный шиномонтаж от MATADOR*